*  مسئول واحد آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل گفت : رعایت نکردن برخی نکات ایمنی و توصیه‌های آتش‌نشانی در زمینه‌ی استفاده از وسائل 

   الکترونیکی و الکتریکی هم‌چنین گازسوز به وقوع حوادثی چون آتش‌سوزی منجر می‌شود و ضروریست با توجه به فصل تابستان و استفاده از وسائل سرمایشی، نکات ایمنی در این زمینه

   از سوی شهروندان آملی مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

اسداله نوایی در خصوص نحوه‌ی استفاده از وسائل الکترونیکی اظهار کرد: برای انتقال الکتریسته باید از فیوزهای استاندارد استفاده شود. به دلیل این‌که فیوزهای فشنگی یک بار مصرف

  هستند، در صورتی که مشکلی برای فیوزها پیش بیاید، توصیه می‌شود، فیوزهای فشنگی را دست‌کاری نکرده و از آن استفاده مجدد نشود.

 

* مسئول واحد آموزش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل  افزود: برای انتقال جریان الکتریسته از سیم‌های استاندارد استفاده شود. هم‌چنین فاصله‌ی پرده یا دیگر موارد

   قابل اشتعال با سرشاخه‌ی کولر رعایت شود چون گرم شدن سرشاخه و نزدیکی آن با مواد قابل اشتعال، احتمال آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد.

 

* نوایی ادامه داد: هم‌چنین جهت برق‌رسانی به وسائل الکترونیکی و الکتریکی باید از سیم‌های سار استاندارد استفاده شود. خاموش کردن وسائل برقی و جدا کردن دو شاخه‌ی وسیله از

  پریز هنگام استفاده نکردن از وسائل بسیار حائز اهمیت بوده و در جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی موثر است. بعنوان مثال زمانی که از تلویزیون استفاده نمی‌شود معمولاً آن را با ریموت

  خاموش می‌کنیم این در حالی است که منطقی است دو شاخه‌ی دستگاه نیز از پریز جدا شود.

 

* وی خاطرنشان کرد: هنگام استفاده نکردن از فرگاز نیز باید توجه داشت که دو شاخه‌ی آن را از پریز برق جدا کنند و به صورت دوره‌ای از وسائل برقی توسط افراد متخصص بازدید شود تا

  مشکلات احتمالی، شناسایی و برطرف شود تا موجب وقوع حادثه نشود. وسائل سرمایشی از جمله کولرها پس از تابستان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و در سال بعد وسیله‌ی سرویس و

  بررسی می‌شود اما باید توجه شود که در این زمان دو شاخه و محافظ نیز باید بررسی شوند.

 

* مسئول آموزش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل گفت: هنگام ترک منزل برای مدت طولانی و سفر رفتن باید نسبت به خاموش کردن همه‌ی وسائل برقی اقدام شود و

  جریان برق از قسمت فیوزهای مینیاتوری قطع کنند.

 

* نوایی اظهار کرد: برخی اوقات هنگام نصب کولر به خصوص کولرهای پنجره‌ای، متوجه می‌شوند که پریز در جهتی بر دیوار نصب شده که کابل کولر به آن نمی‌رسد و در اقدامی غیرمنطقی،

  مقداری سیم به آن اضافه می‌کنند که احتمال وقوع حادثه را افزایش می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود برای برق‌رسانی به کولر و دیگر وسائل از سیم‌های دو یا چند تکه‌ای استفاده نکنید

  چون در محل اتصال مقاومت افزایش می‌یابد افزایش مقاومت باعث ایجاد گرما می‌شود و گرما مهم‌ترین عامل برای ایجاد آتش‌سوزی است.

 

* وی در خصوص استفاده و مراقبت از وسائل گازسوز نیز گفت: بستن شیر گاز از مواردیست که باید در استفاده از وسائل گازی به آن توجه شود. بعنوان مثال پس از پایان پخت و پز

 همیشه شیر اجاق گاز را می‌بندیم و شعله‌ی زیر ظرف غذا را خاموش می‌کنیم ولی شیر اصلی گاز باز می‌ماند و این امر موجب می‌شود گاز در لوله تجمع و احتمال نشت گاز و به‌دنبال آن

احتمال آتش‌سوزی افزایش یابد.

 

* مسئول آموزش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل خاطرنشان کرد: هم‌چنین استفاده از شیلنگ‌های استاندارد برای گازرسانی به لوازم گازی مهم است. در محل اتصال

 شیلنگ با وسیله‌ی گازسوز در مقطع گازرسانی نیز باید از بست‌های فلزی استاندارد استفاده شود.

ارسال دیدگاه