به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ، در آستانه فرار رسیدن هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی سرخ پوشان فداکار و محافظان جان و مال

مردم به یاری بیماران آمدند و خون خود را در سازمان انتقال خون آمل اهداء کردند .

 

صالح پور سرپرست سازمان در حاشیه ی اهدای خون آتش نشانان بیان کرد : به خاطر ماهیت شغلمان نسبت به مسئولیت های اجتماعی ، دغدغه مند هستیم و اهدای خون هم به لحاظ

نجات بخش بودن برای جان بیماران ، یکی از آن کارهایی است که باید در اولویت های ما قرار بگیرد و آتش نشانان به عنوان کسانی که همیشه در صف اول برای انجام مسئولیت های

اجتماعی هستند در امر اهدای خون نیز سهم بیشتری نسبت به قبل داشته باشند.

 

 

 

ارسال دیدگاه