به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ، کارشناسان اداره پیشگیری با حضور در پمپ بنزین قنبری بعد از بیمارستان امام علی از این مکان بازدی به عمل آوردند .

ارسال دیدگاه