* حضور آقای جمشیدپناه مدیرعامل سازمان فرهنگ،ورزشی و اجتماعی و همراهان محترم

 

*حضور آقای مهدوی فر مدیرعامل سازمان مشاغل و آقای نعمتی مدیرعامل سازمان آرامستان و همراهان محترم

 

*حضور شهردار امام زاده عبدالله و همراهان محترم

 

*حضور جناب سرهنگ نعیمی و سروان قربانی از اداره راهنمایی و رانندگی و همراهان محترم

 

*حضور جناب سرهنگ آزادی از فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آمل

 

*حضور آقای طبری شهردار منطقه ی یک، و همراهان محترم

 

*حضور معاون خدمات شهری آقای علی علیزاده و مدیرعامل سازمان سیما،منظر فضای سبز

 

*حضور مهندس تورنگ عضو سابق شورای اسلامی شهر آمل و مسئول اداره فرهنگ و ارشاد

 

*حضور مدیرعامل پسماند آقای به همراه آقای محمد مقدس

 

*حضور مدیرعامل مدیریت بحران و همراه محترم

 

*حضور مسئولین اداره ی آموزش و پرورش شهرستان آمل و همراهان محترم

 

*حضور اعضای نظام مهندسی و اهدای لوح تقدیر به مدیریت سازمان آتش نشانی

ارسال دیدگاه